Ақпараттық Қазақстан-2020

Жарияланған: 13.09.2017


2013-2017 жылдарға арналған «Ақпараттық Қазақстан-2020» мемлекеттік бағдарламасының орындалуының іс-шаралар жоспарының 28-тармағын іскеасырушеңберіндеБаянауылқоғамдықденсаулықсақтаубасқармасытұрақтынегіздемемлекеттікқызметтердікөрсетубойыншаақпараттық-түсіндіружұмыстарынжүргізеді.

Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мемлекеттік қызметтері:

- «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 15.04.2013 жылғы Заңы.

Қазақстан РеспубликасыҰлттық Экономика министрлігінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 307 бұйрығы

«Халықтыңсанитарлық-эпидемиологиялықсалауаттылығысаласындағымемлекеттікқызметтердіңстандарттарынбекітутуралы»;

- Қазақстан РеспубликасыҰлттық Экономика министрлігінің 2015 жылғы 4 мамырдағы № 374 бұйрығы

«Халықтыңсанитарлық-эпидемиологиялықсалауаттылығысаласындағымемлекеттікқызметкөрсетурегламентінбекітутуралы»;

- «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-VЗаңы

Жалпы, ҚРҰлттық Экономикаминистрлігініңбұйрығыменхалықтыңсанитарлық-эпидемиологиялықсалауаттылығысаласымемлекеттікқызметкөрсетудің 7 стандарттары мен регламенттерін бекітті:

1) «Балалар тамақ өнімдерін, тағамдық және биологиялық белсенді қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, дезинфекциялау құралдарын, дезинсекцияны және дератизацияны, сумен және азық-түлікпен, химия өнімдерімен, адам денсаулығына зиянды әсер ететін заттар»;

2) 2) «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге жоғары мән беру объектісінің сәйкестігі (сақталмауы) туралы санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды беру»;

 3) «Тағам өнімдерін өндіру (дайындау) объектісіне есептік нөмір тағайындау»;

 4) «Мемлекеттік эпидемиологиялық қадағалау мен қадағалауға жататын жоғары маңызы бар объектілерді салу, реконструкциялау және кеңейту жобаларын, қалалық және ауылдық елді мекендерді, курорттық аймақтарды және егжей-тегжейлі жоспарлауды дамытудың бас жоспарының жобаларына санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды беру»;

5) «Патогендік топ пен гельминттердің 1-4 микроорганизмдерімен жұмысқа рұқсат беру»;

6) «Сақтау мерзімі мен тағамдарды сақтау шарттары туралы санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды беру;

7) «Тиісті біліктілік санатын беру арқылы халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы маман сертификатын беру»;

Баянауыл аудандық денсаулық сақтау басқармасы 2 мемлекеттік қызметкер көрсетеді. Олар

 - «Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау мен қадағалауға жататын жоғары эпидемиологиялық маңызы бар объектілерді салу, реконструкциялау және кеңейту жобаларын, қалалық және ауылдық елді мекендерді, курорттық аймақтарды және егжей-тегжейлі жоспарлауды дамытудың бас жоспарларының жобаларына санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды беру»;

- «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге жоғары мәні бар объектінің сәйкестігі (сәйкессіздігі) туралы санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды беру».

         Мемлекеттік қызметтерді сапалы қамтамасыз ету мәселелері ерекше бақылауда.

ҚДС басқармасы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 146 бұйрығына сәйкес мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша мониторинг жүргізеді.

 «Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бақылау ережелерін бекіту туралы».

Ағымдағы жылдың 9 айында 70 мемлекеттік қызмет көрсетілді және рұқсат берілді (санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды):

-ХҚКО арқылы - 5, бұл 7,1% құрайды,

- «Электронды лицензиялау» мемлекеттік дерекқоры »ақпараттық жүйесі арқылы электрондық форматта: 65, яғни 92,8%.

        

 

2008-2018 © Баянауыл ауданы әкімінің ресми интернет-ресурсы