ХҚКО мен сыбайлас жемқорлық үйлесімсіз».

Жарияланған: 07.10.2016


Бір ЦОН жаралғанының мақсаттарынан төрешілдіктің айқында- жеңуі, тартпақтар және сыбайлас жемқорлықтар при мемлекеттік қызмет атқарудың оказании халыққа болды. ЦОН бөлімінде маңызды мағына ЦОН күнбе-күнгі қызметінің антикоррупциялық бағытталғандқына сомдалады. «ХҚКО» РМК қызметкерлерінің іскерлік этика Кодексіне сәйкес бөлім қызметкерлері жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сақтау мен қорғауды қамтамасыз етуге, олардың өтініштерін қарау кезінде төрешілдік пен сөзбұйдаға салу көріністеріне жол бермеуге, өтініштер бойынша бойынша белгіленген мерзімде қажетті шаралар қолдануға, өзінің іс-әрекеттерімен қоғам тарапынан негізде сынға себепкер болмауға, сынағаны үшін қудалауға жол бермеуге, оң сын-ескертпелерді кемшіліктерді жою мен өзінің қызметін жақсарту үшін пайдалануы тиіс. Сонымен қатар қызметкерлер сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруға, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға не сыбайлас жемқорлықпен жымдасқан немесе сыбайлас жемқорлық үшін жағдай туғызатын әрекеттерге жол бермеуі тиіс, қызметкерлер өз іс-әрекеттерімен және шешімдерімен жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруды қиындататын әкімшілік және өзге де кедергілерге жол бермеулері тиіс. Мұндей фактілер анықталған жағдайда қызметкерлер оларды жою жөнінде шаралар қабылдауға тиіс. ХҚКО қызметінің өзгешіліктері ХҚКО қызметкерлердің іскерлік этика Кодексінде қызметкерлер жеке мүліктік және мүлікті емес пайдалар алу үшін өзінің лауазымдық өкілеттіктерін және онымен байланысты мүмкіндіктерді қолданбауға тиіс.

Бөлім қызметкелерінің сыбайлас жемқорлықты ескерту мен алдын алу қолданыстағы заннаманың талаптарын қатаң басшылыққа алады, м, соның ішінде үдеме тәртіпте, мемлекеттік қызметтін құны (мемлекеттік баж) емлекеттік қызметтерді стандарттары мен регламеттері құжаттардардың қажет тізіміне ең басты назар аударылады. Тұрақты негізде бөлімнің басшылығы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс шаралар жоспары шеңберінде «Нұр Отан» мен құқық қорғайтын органдардың өкілеттерімен бірлескен семинарлар өткізіледі.

Атап өтсек, ХҚКО қызметкерлерінің және жұмысына бақылау орнату үшін, ХҚКО мемлекеттік қызмет алу үшін жүгінген тұлғаларды бірдейлестіру, халыққа қызмет көрсету операторлары клиенттен өтініштерді қабылдаған кезде фото тіркелімді веб-камера арқылы ХҚКО ақпараттық жүйесіне жүзеге асыру керек, ол сыбайлас жемқорлық үшін жағдай туғызатын әрекеттерге жол бермейді.

2008-2018 © Баянауыл ауданы әкімінің ресми интернет-ресурсы